Kentsel Dönüşüm Kredisi

​​​​​​

Genel Bilgiler

Daha güvenli bir yaşam için “Kentsel Dönüşüm Krediniz” Ziraat’ten!

Riskli binalarda veya riskli alanlarda gayrimenkulü bulunan Mülk Sahipleri ile bu taşınmazlarda asgari 1 yıldır ikamet eden Kiracılar/lojman sakinleri;

 • Riskli yapının yeniden inşası,
 • Yeni konut/işyeri alımı,
 • Mevcut binaların güçlendirilmesi

Kapsamında Kentsel Dönüşüm Kredisi ürünlerimizden faydalanabileceklerdir.

Özellikler

 • Kentsel Dönüşüm Kredilerine sağlanan devlet katkısı konut kredilerinde yıllık %4, işyeri kredilerinde yıllık %3 olup, konut kredilerinde 120, işyeri kredilerinde ise 84 aya varan vadelerle kredi kullanma imkanı bulunmaktadır.
 • Konut ve işyeri yapım/güçlendirme kredilerinde 24 aya kadar, konut ve işyeri edinme kredilerinde ise 12 aya kadar sadece faiz ödemeli ödeme planı oluşturma imkânı bulunmaktadır.
 • Krediye konu gayrimenkul üzerine veya riskli tespit edilen gayrimenkule eşdeğer olan başka bir gayrimenkule ipotek konulmaktadır.
 • Konutunuz yenilenerek ekonomik anlamda değer kazanacaktır.
 • KKDF ve BSMV muafiyeti bulunmaktadır.

Maliklerin Kentsel Dönüşüm Kredisi Talebinde İzlenen Aşamalar

 • Müşteri tarafından yapılan kredi talebi Bankamızca değerlendirilmektedir.
 • Bankamızca uygun bulunan müşteri talebine ilişkin belgeler, faiz desteği alınması için Bakanlık onayına gönderilir.
 • Bakanlık'tan gelen faiz desteği onayına istinaden kredi kullandırılır.

*Yapılacak konuta ilişkin belgeler incelenmekte, projenin büyüklüğüne göre maliklere doğrudan kredi kullandırılabildiği gibi, yüklenici firma garantörlüğü de talep edilebilmektedir.

Yüklenici Firmaların Kentsel Dönüşüm Garantörlük Limiti Tahsisinde İzlenen Aşamalar

 • Firma belgeleri alınarak garantörlük limiti talebi Bankamızca değerlendirilir. 
 • Talebin uygun bulunması halinde Firma ve Bankamız arasında protokol imzalanır.
 • Maliklere Kentsel Dönüşüm Kredisi kullandırılarak, bakiye yüklenici firma hesabına aktarılır ve blokeye alınır.
 • Blokedeki tutar, inşaat seviyesine göre serbest bırakılır.