Konut Finansmanı Hakkında

Konut Finansmanı Sisteminin kapsamı...

Konut Finansmanı sistemi sayesinde tüketiciler, almak istedikleri konutu teminat vererek, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Konut edinmek isteyen, düzenli ödeme gücüne sahip herkes bu sistemden faydalanabilmektedir. Bu yeni sistem sayesinde yapı kullanım izni olan konutlar ile proje kapsamına dahil olan inşaat aşamasındaki konutlar için kredi kullanmak mümkün hale gelmiştir. Bu sistem sadece imar izni olan binalara açık olduğundan, gerekli izin ve ruhsatın yer almadığı konutlar krediye söz konusu olmamaktadır. Böylece Konut Finansmanı sistemi nitelikli konut üretimini dikkate aldığından, planlı şehirleşmeye katkıda bulunmaktadır.

Konut Finansmanı Yasasının Yürürlüğe Girişi...

5582 Sayılı Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 06 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren daha önce kullanılmış olan konut kredilerinin Konut Finansmanı kapsamında sayılması bir tercih olarak tüketicilere sunulmuştur.

Avantajlar...

Kredi faizi üzerinden tahsil edilen %5 oranındaki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi(BSMV) konut finansman kredilerinde uygulanmamaktadır. Aylık ödemeler uzun bir döneme yayıldığı için, kredi taksitleri oldukça uygun olmaktadır. Satın alınan konut vade sonuna kadar sigorta ettirilmekte, böylelikle Konut sigortalı olduğu için doğal afetlerde zarar tüketici tarafından karşılanmamaktadır. Konutların değerlemesi, SPK veya BDDK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerince yapılmaktadır.

​​